1. BrizVarna.bg
  2. Новини от Бриз
  3. Предварителен договор. Що е то?

Предварителен договор. Що е то?

Синан Ахмедив - Invest Time Публикувано: 05 март 2021 Обновено: 19 декември 2021 5 мин. време за четене 436 Преглеждания

Скъпи приятели, в следващите редове ще се запознаем с т.нар. предварителен договор за покупко-продажба. Тъй като много хора се запознават с тази практика едва в деня на подписването му, реших че ще е полезно за вас.

Ще отговорим на следните въпроси:

Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот на практика е писмен договор между две страни – продавач и купувач. Неговата единствена цел е да подготви сключването на окончателния договор. Освен това трябва да включва всички съществени условия и клаузи, които точно индивидуализират имота, който ще се прехвърли, както и цената, сроковете и начина на плащане.

Освен, че гарантира хигиена в отношенията между двете страни чрез своите права и задължения, също така е и гаранция, че ще има окончателен такъв, под формата на нотариален акт. При подписването на предварителния договор стандартно купувачът заплаща задатък(капаро) в размер на 10% по сметка на продавача. Възможно е капарото да е повече или по-малко, според предварителната договорка на страните. Редно е в предварителният договор да е упомената точка, в която е описано, че той влиза в сила след извършено плащане по банков път от страна на купувача. В противен случай договорът е нищожен. След превода на сумата договорът става официален и обвързва продавача и купувача до нотариалното изповядване на имота.

За да защитава еднакво добре и двете страни, договорът трябва да е равноправен в своите права и задължения.

След като са описани подробно данните на продавача и купувача, следващата точка е ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Именно тук подробно е описан имота, както и всички прилежащи към него изба, складови помещения, тавански стаи, прилежаща земя и други, ако има такива.
Следващата точка по ред е ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА – тук цифром и словом се описва договорената цена, валутата в която ще се разплаща и самият начин на плащане – с или без кредит.

В следващите редове са описани правата и задълженията на всеки участник по сделката – продавач и купувач. Тези точки са изключително важни, за това ще отворя скоба тук и ще ви помоля преди полагане на подписа си да четете внимателно с какво се обвързвате! Освен на своите, обърнете внимание и на правата и задълженията на отсрещната страна, за да сте напълно убедени, че в близко бъдеще договорът няма да се окаже неизгоден за вас.
Казано накратко предварителният договор гарантира всяка една от страните. След подписването му, продавача и купувача се обвързват и се задължават да сключат окончателен договор под формата на нотариален акт, само и единствено при всички упоменати условия и срокове в предварителния договор.

В случай на нарушение или неизпълнение на задълженията си по предварителния договор, изправната страна може да предяви иск за обявяването му за окончателен. Компетентен е съдът по местонахождение на имота, а окончателният договор се счита за сключен от постановяване на съдебното решение.
Не е необходима нотариална заверка на предварителния договор, достатъчно е всяка от страните собственоръчно да е положила своя подпис на всяка страница!

В редки случаи е възможно договорените условия или срокове, във вече подписаният предварителен договор да претърпят промяна по независещи от страните причини и обстоятелства. За вашата лична гаранция и спокойствие, това ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде отразено с АНЕКС, който купувача и продавача подписват едновременно.

Не се тревожете, ако ви предстои подписване на предварителен договор, освен ако не планирате да го нарушите умишлено или не сте сигурни, че вашите права и интереси са защитени!

В бизнеса има една поговорка:

„Ако можеш да вярваш на някого – подпиши си договор с него. Ако не можеш да му вярваш, договорът е излишен.”

Не се колебайте да ме потърсите, ако имате въпроси или нужда от безплатна консултация!

БризВарна работи за Вас!

Публикувано в: Новини от Бриз, За купувачи


Синан Ахмедов - брокер недвижими имоти в Invest Time

Синан Ахмедов е брокер на недвижими имоти в Агенция за недвижими имоти Invest Time - Варна. Синан живее в картал Бриз и води този блог, за да запознае по-добре текущите и бъдещи жители на квартала с...

Предварителен договор. Що е то?

Искаш ли да ти звънна?

Мога да ти се обадя и да те консултирам безплатно за недвижимите имоти в кв. Бриз. Остави номера си или звъни на:   0895 574 389